NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN


De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen..


Het bureau van de VRA ondersteunt de vereniging. Taken van het bureau zijn onder andere: ondersteunen van bestuur en bestuurscommissie in het uitvoeren van de taken, belangenbehartiging, coördineren van projecten, organisatie congressen, communicatie en marketing, financiële en ledenadministratie, verlenen van service aan leden. En AFAS helpt hen daarbij.

Datum: Oktober, 2019

Client: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen


Categorie: AFAS / Nieuwe inrichting ERP / Finance / Payroll / HR / CRM / Projecten / InSite / Outsite Klantportal / Conditionele Workflows / Vrije Dossieritems.

STICHTING KWALITEITSGELDEN MEDISCH SPECIALISTEN (SKMS2)


SKMS financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.


De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS2) is in 2020 opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Elk jaar ontvangt de SKMS de kwaliteitsgelden ten behoeve van het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Wetenschappelijke verenigingen en de Federatie zelf kunnen op meerdere momenten in het jaar plannen voor kwaliteitsprojecten indienen.


Datum: Januari 2020

Client: Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten SKMS1


Categorie: AFAS / Nieuwe inrichting ERP / Finance / CRM / Projecten / InSite / Outsite Klantportal / Conditionele Workflows / Vrije Dossieritems.