KENNISINSTITUUT VAN MEDISCH SPECIALISTEN


Dienstverlening gericht op advies en ondersteuning

bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Bijvoorbeeld richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid.


Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij kwaliteitsprojecten. Zo houdt het Kennisinstituut zich onder andere bezig met richtlijnontwikkeling, zorgevaluatie, kwaliteitsvisitatie & kwaliteitsmeting, patiëntenparticipatie en implementatie van kwaliteitsinstrumenten.


Datum: Oktober, 2019

Client: Kennisinstituut van Medisch Specialisten


Categorie: AFAS / Nieuwe inrichting ERP / Finance / Payroll / HR / CRM / Projecten / InSite / OutSite Werkenbij / Outsite Klantportal / Conditionele Workflows / Vrije Dossieritems.

STICHTING KWALITEITSGELDEN MEDISCH SPECIALISTEN (SKMS1)


SKMS financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënteninformatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.


De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is in 2007 opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Elk jaar ontvangt de SKMS de kwaliteitsgelden ten behoeve van het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Wetenschappelijke verenigingen en de Federatie zelf kunnen op meerdere momenten in het jaar plannen voor kwaliteitsprojecten indienen.


Datum: September, 2019

Client: Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten SKMS1


Categorie: AFAS / Nieuwe inrichting ERP / CRM / Projecten / InSite / OutSite Klantportal / Conditionele Workflows / Vrije Dossieritems.